BERGEN – Donderdag meldde wethouder Van Huissteden dat de gemeente Bergen van het COA twee brieven heeft ontvangen.

In de eerste brief vraagt het COA de huidige opvang van de vluchtelingen in Bergen aan Zee nog 2 jaar open te houden.

Het college staat niet afwijzend tegen het verzoek mede gelet op de positieve reacties van o.a. de omwonenden. Ze wil alvorens het COA te antwoorden eerst een bijeenkomst met inwoners hebben.

In de tweede brief schrijft het COA dat zij een AZC in de gemeente Bergen wil stichten. Er zouden maximaal 350 vluchtelingen in het AZC komen.

Het college wil eerst een antwoord hebben op de vraag over het nut, de noodzaak en de urgentie van een AZC in Bergen.weten.

Zij heeft hiervoor vragen gesteld aan het COA en de provincie.

Geef een reactie