SCHOORL – De tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen in de Blinkerd in Schoorl gaat niet door.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het college van de gemeente Bergen geïnformeerd dat de opvang in de Blinkerd niet meer nodig is.

Want inmiddels zijn op andere plaatsen noodopvanglocaties gerealiseerd waar de vluchtelingen langer kunnen blijven. Bijvoorbeeld in Loon op Zand, waar vanaf begin januari plek is voor 1200 mensen.

In de bewonersbrief voor de omwonenden van de Blinkerd bedankt burgemeester Hetty Hafkamp de inwoners voor hun vertrouwen.

In de brief schrijft zij onder meer: “De afgelopen weken is door veel inwoners, organisaties, verenigingen, de Blinkerd en ambtenaren energie gestopt in de voorbereidingen van de opvang. Samen met u hadden we de vluchtelingen veiligheid en rust kunnen bieden.

Echt hartverwarmend dat zoveel inwoners van Schoorl al klaarstonden en zich hebben opgegeven als vrijwilliger.”

Geef een reactie