ALKMAAR – Het Regionaal Archief in Alkmaar heeft de registers van de burgerlijke stand uit de jaren 1811-1971 gedigitaliseerd. 

Het gaat om de burgerlijke stand uit het hele werkgebied van het archief, dat loopt van Texel tot en met Castricum. Samen zijn het bijna honderdduizend scans. De scans zijn vanaf nu overal in te zien via de website van het archief. Dat maakt het een stuk makkelijker om onderzoek te doen naar voorouders. Zeker tijdens een lockdown.

Akten

In de delen van de burgerlijke stand is bijgehouden wanneer mensen geboren werden, trouwden en overleden.
Bij die gelegenheden werden akten opgemaakt: geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten dus. Deze akten vormen een belangrijke bron voor historisch onderzoek, vooral voor stamboomonderzoek. De oudste akten stammen uit 1811, het jaar waarin de burgerlijke stand in Nederland werd ingevoerd. Akten van de burgerlijke stand worden pas na verloop van tijd openbaar. Openbaar worden de akten van geboorten na honderd jaar, huwelijken na 75 jaar en overlijdens na vijftig jaar. Het meest recente deel dat nu online beschikbaar komt is daarom een register met overlijdens uit 1971.

Op naam te doorzoeken

Het Regionaal Archief werkt al jaren aan het digitaal toegankelijk maken van de collectie. Belangrijke reeksen archieven zijn volledig gescand. Intussen zijn er meer dan 3,2 miljoen scans van archiefstukken online te bekijken. Sinds kort zijn ook de oude rechterlijke archieven uit de hele regio volledig via de website in te zien. Ook oude notarisarchieven zijn via de website in te kijken. Een deel van de gescande archieven is op naam te doorzoeken: er zijn al ruim 2,5 miljoen namen te vinden. Ook de toegevoegde akten van de burgerlijke stand worden op termijn op naam doorzoekbaar gemaakt.

Niet alle delen van de burgerlijke stand die het Regionaal Archief in huis heeft nu gescand. Een deel daarvan was al beschikbaar via de website wiewaswie.nl. Alle openbare akten van de burgerlijke stand uit de regio zijn zo nu online te raadplegen.