SCHOORL – Staatsbosbeheer organiseert elk jaar samen met de imkers van de Bijenvereniging Noord-Hollands-Midden een bijententoonstelling in Buitencentrum Schoorlse Duinen aan Oorsprongweg 1. De expositie is van 1 tot en met 29 augustus te bezoeken.

Deze tentoonstelling laat belangstellenden kennismaken met wilde en honingbijen. Van de meer dan 300 soorten bijen waarvan het bestaan in Nederland is vastgesteld leven tenminste 76 soorten in de Schoorlse Duinen.

In het centrum laten de imkers zien hoe de bijenvolken in een demonstratiekast en een korf leven. Al de bijen samen, uitgezonderd de honingbij, worden wilde bijen genoemd. Hommels horen ook bij de wilde bijen.

Zij zijn samen met de honingbij de sociale bijen, omdat ze een volk van werksters hebben met een koningin aan het hoofd.De overige soorten rekenen we tot de solitaire bijen. Die hebben geen werksters, de vrouwtjes zorgen helemaal alleen voor hun nakomelingen. Ze maken zelf een nest en verzamelen voedsel.

Alle bijen zijn belangrijke bestuivers van onze planten. Door het overbrengen van het stuifmeel van de ene plant naar de andere bevruchten zij de planten. Zonder de bestuiving kan bijvoorbeeld de appelboom geen of alleen heel kleine appels maken.

De bijen vormen een heel belangrijke schakel in de natuur en zijn belangrijk voor de productie van ons eten. Zonder bijen dus geen appels.

Wie de bijen in de Schoorlse Duinen zelf wil ontdekken kan de paarse wandelroute lopen. Vraag voor meer informatie over de route bij de medewerkers aan de balie in het buitencentrum.

Op verschillende dagen tijdens de expositie zijn er activiteiten, zoals honing slingeren en was smelten. Het buitencentrum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Geef een reactie