BERGEN NH – Gemeente Bergen en de sportraad BES (Bergen- Egmond-Schoorl) willen graag dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig.

Daarom tekenden wethouder Antoine Tromp en de voorzitter van de sportraad, Marten Nijdam, op donderdag 9 september een overeenkomst waarin deze gezamenlijk aanpak is vastgelegd.

De sportraad is in 2006 ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Het doel is om sport en bewegen in de gemeente Bergen aan te moedigen.

Wethouder Tromp geeft aan trots te zijn op deze samenwerking: ‘Door deze nieuwe overeenkomst, waarin taken scherper staan beschreven kan er beter invulling worden gegeven aan een aanpak op het gebied van sport en bewegen voor langere tijd.’