EGMOND-BINNEN – Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Piet-Jan Ooms, directeur van Ooms Bouw & Ontwikkeling, tekenden donderdag 6 juli een overeenkomst voor het ontwikkelen en bouwen van zeventien woningen op het perceel Visweg 17 in Egmond-Binnen.

Eerder werd in 2021 al een intentieovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Ooms om de plannen voor woningbouw op het perceel Visweg 17 verder te onderzoeken en uit te werken.

Nu het plan verder is uitgewerkt en er samen met de dorpsvereniging een participatietraject is doorlopen, is de overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn opgenomen over de rechten en plichten van beide partijen, laat de wethouder weten.

Roos-Bakker: “Fijn dat er gebouwd wordt in Egmond-Binnen waar de vraag naar woningen al zo lang luidt.” Directeur Piet-Jan Ooms: “Het geeft altijd een goed gevoel om mensen een nieuw (t)huis te kunnen bieden.”

Planning

Onderdeel van het plan is het doortrekken van de Meeuwenlaan, die nu nog uit twee delen bestaat. Zeven woningen worden sociale huur dan wel koop en er komen tien vrije sector (koop)woningen. De eigenaar ontwikkelt een plan waarbij inwoners van Egmond-Binnen voorrang krijgen.

Naar verwachting wordt deze zomer de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan ingediend. De planning is dat de ruimtelijke procedure in de herfst start. De gemeenteraad wordt dan gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Bergen.

Op de foto: wethouder Yvonne Roos-Bakker en Piet-Jan Ooms, directeur van Ooms Bouw & Ontwikkeling. (Foto: Hans Brouwer/ Habrofotografie).