GEMEENTE – Honden zijn populaire huisdieren. En zeker in onze prachtige gemeente! Ze geven vrolijkheid en kleur aan het leven van de hondenbezitter en zijn onmisbaar als hulphond voor gehandicapten.

Maar honden(bezitters) kunnen soms ook voor hinder zorgen. Zo is de laatste tijd bij de politie en de gemeente het aantal meldingen van bijtincidenten door honden toegenomen.

Naast deze bijtincidenten wordt er ook regelmatig melding gemaakt van hinder door honden die loslopen in gebieden waar dit niet is toegestaan.

Het niet opruimen van de hondenpoep blijft nog steeds ergernis nummer 1.

De openbare ruimte moet met elkaar gedeeld worden. Als men daarbij geen rekening houdt met elkaar, ontstaat overlast. Samen kan men de overlast beperken.

Ondervindt u last van een hond, spreek de eigenaar van de hond erop aan en probeer samen tot een oplossing te komen. Als er schade of letsel is ontstaan, wissel dan gegevens uit en zorg dat het onderling geregeld wordt.

Als u last hebt van een hond, probeer dit eerst met de eigenaar op te lossen. Lukt dit niet en heeft de overlast te maken met niet opgeruimde hondenpoep of niet aangelijnde honden, dan kun u een melding maken bij de gemeente via Melding Openbare Ruimte.

De politie of gemeente kan een bekeuring uitschrijven als hondenbezitters zich niet aan de regels houden. De hoogte van de boetes zijn:
• Loslopende hond: € 90,-
• Loslopende hond in recreatiegebied of speelplaats: € 140,-
• Niet opruimen van hondenpoep: € 140,-

Mevrouw Tromp en hond Dirk

Geef een reactie