BERGEN – Bij overlast van jongeren belt u de ambulant jongerenwerkers van Stichting Welzijn Bergen: Maikel Groet of Nico Mudde.

De jongerenwerkers onderhouden op straat contact met groepen jongeren en gaan met ze in gesprek.
De jongerenwerker bouwt een band op met de jongeren, kent de verschillende culturen en speelt daar op in.

Een andere taak van het ambulant jongerenwerk is het reageren op overlastmeldingen.

Na een melding neemt hij contact op met de groep die de overlast veroorzaakt, legt de groep uit waar de klacht overgaat en zoekt samen met hun naar een oplossing.

De meldingen die bij het jongerenwerk komen zijn divers, maar horen wel vaak in een categorie thuis van: gepest worden, zwerfvuil achter laten, veel schreeuwen, drinken, hangen, gebruik van drugs, spelen op plaatsen die niet daarvoor zijn bedoeld of aanrichten van vernielingen.

Doordat de laatste jaren de rol van wijkagent verandert, wordt steeds vaker het jongerenwerk ingezet bij overlast van jongeren.

Het jongerenwerk werkt nauw samen met netwerkpartners, zoals Centrum Jeugd en Gezin, gemeente, politie, scholen, wijkverenigingen, etc.

Ervaart u overlast met jongeren?

Neem dan contact op met één van de jongerenwerkers:

Voor Bergen – Maikel Groet: tel 06 – 12 56 50 09

Voor de overige gebieden in de gemeente – Nico Mudde: tel 06 – 53 53 23 58

Geef een reactie