BERGEN:

Paaltjes berm Wolphert van Brederodeweg.

In de berm van de Wolphert van Brederodeweg in Schoorl wordt veel geparkeerd.
Hierdoor klinkt de grond de berm in en ontstaat er schade aan de berm en aan de in de berm staande bomen.

Om grotere schade te voorkomen, gaat de gemeente op korte termijn maatregelen treffen en paaltjes in de berm plaatsen.

Hierdoor is het niet (meer) mogelijk om in de berm te parkeren.

In het voorjaar wordt de berm ingezaaid met bloemenmengsel, zodat een bloeiende berm ontstaat.

Parkeren kunt u op de aangelegde parkeerplaatsen, zoals het parkeerterrein aan de Sportlaan.