BERGEN – Het college heeft dinsdag het ‘Gastvrij Parkeerbeleid’ vastgesteld.

De raad heeft bij de behandeling van de bezuinigingen bepaald dat er € 320.000,- extra inkomsten uit parkeren moeten worden gehaald.

Om dat te realiseren wil het college het betaald parkeren in Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Hargen aan Zee verlengen met de maanden maart en oktober.

In Egmond aan Zee en Bergen aan Zee wil de gemeente alleen in de wintermaanden op zaterdag en zondag betaald parkeren invoeren.

Het wordt mogelijk dagkaarten van tien euro, die in de hele gemeente geldig zijn, te kopen.

Uitzondering is de parkeerplaats van Hargen aan Zee, waar bezoekers de hele dag kunnen parkeren voor vijf euro.

Verder gaat de gemeente per adres één gratis parkeervergunning afgeven, in plaats van aan meerdere inwoners op één adres.

Inwoners krijgen één gratis parkeervergunning per adres.

Het concept parkeerbeleid is eind augustus informeel besproken met raads- en commissieleden.

Begin september organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst met betrokken partijen. Na de behandeling van de conceptversie met de raad en de klankbordgroep is geprobeerd een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren voor de genomen maatregelen.

De gemeenteraad stelt later dit jaar het parkeerbeleid definitief vast.

Geef een reactie