BERGEN – In de vergadering van de raadscommissie van 10 oktober werd het voorstel van het college over betaald parkeren na een woelige vergadering ingetrokken.

De raadsvergadering van donderdag 31 oktober lag een nieuw voorstel ter tafel.

De belangrijkste punten zijn:
1. In Hargen, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee
geldt betaald parkeren niet in de maanden
januari, februari, november en december.

2. Gemeentebreed wordt het parkeertarief per uur
€ 1,90.
3. Per huishouding is er één parkeervergunning
gratis.
4. Er komt een dagparkeerkaart ad € 10,–.

Tijdens de discussie diende D66 een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen een onderzoek te doen naar invoering van een jaar-parkeervignet voor de inwoners van de gemeente.

De motie werd door de raad gesteund met uitzondering van de leden van de PVDA.

De VVD kwam met een wijzigingsvoorstel. Zij wil het parkeertarief handhaven.

Dit leidde tot een pittige discussie tussen D66 en VVD. D66 vond dat dit voorstel gaten in de begroting 2014 en volgende jaren schiet. VVD was het hier niet mee eens. Zij wilde de stelpost 2014 voor een tekort aanwenden.

Het wijzingsvoorstel kreeg alleen steun van Gemeentebelangen en werd daarom verworpen. Met 12 voor en 11 stemmen tegen werd het voorstel door de raad gesteund.

Aan het eind van de discussie werd duidelijk dat het voorstel van het college met ingang van 2014 wordt ingevoerd.

Geef een reactie