ALKMAAR – Er is om uitleg gevraagd over de plannen voor de Harddraverslaan in Alkmaar.

Dat werd gedaan door stichting ANIMO die zich inzet voor het behoud van natuur en milieu in Alkmaar en omgeving.
Ook bewonersverenigingen in het gebied rond het MCA vroegen om uitleg.

Er lagen plannen voor herbestemming.

Door de blijvend grote parkeerbehoefte van het Medisch Centrum Alkmaar heeft het college ervoor gekozen de situatie zo te laten.

Het verdwijnen van mogelijkheden tot parkeren zou zorgen voor toename van parkeerdruk in de omliggende woonstraten.

Geef een reactie