.
BERGEN – De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen, heeft de gemeente een ontwerp voor een structuurvisie gemaakt, d. i. een soort foto van het gebied. Deze structuurvisie ligt t/m 29 mei ter inzage. Vanwege de Corona-maatregelen is onder meer alleen online te participeren.

Vul de online enquête in op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. tot 29 mei. Of maak een afspraak via 072-8880000.