BERGEN – De Europese aanbesteding voor het project Mooi Bergen Winkelkern heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Het college heeft daarom besloten de aanbestedingsprocedure in haar huidige opzet stop te zetten.

De gemeenteraad van Bergen is daar dinsdag over geïnformeerd.
De raad stemde in met het besluit.

Wethouder Hietbrink noemt het resultaat teleurstellend: “We weten natuurlijk dat de markt heel moeilijk is op dit moment, maar eerdere signalen waren positief.

We willen nu eerst onderzoeken waarom die interesse niet heeft geleid tot geldige inschrijvingen.”

Het college zal de raad op 26 september een voorstel doen over het vervolg.

Wethouder Hietbrink: “Meer dan veertig partijen hebben informatie opgevraagd, dus interesse is er wel degelijk.

Dat heeft echter voorlopig nog niet tot het gewenste resultaat geleid. We willen nu eerst weten hoe dat komt.”

De gemeente houdt in de zomer van 2013 een evaluatieronde onder de marktpartijen die eerder zijn geraadpleegd.

De evaluatie moet inzicht geven of ontwikkelaars nog steeds interesse hebben in Mooi Bergen en onder welke randvoorwaarden zij zouden willen investeren in het winkelhart van Bergen

Geef een reactie