BERGEN – Bergenaar Henk Feld kreeg op Eerste Pinksterdag tijdens de eucharistieviering de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor zijn jarenlange verdiensten op velerlei gebied voor de H.H.Petrus en Pauluskerk. 

Pastoor Franklin Brighitta reikte de onderscheiding uit. De voorzitter van de locatieraad Ingrid van der Aart sprak Henk en zijn vrouw Marian toe. Henk en Marian zijn de beheerders van de ontmoetingsruimte de Nieuwe Beuk. Het was voor Henk een enorme verrassing en een grote eer. (Tekst en foto: Flessenpost uit Bergen).