Pauselijke onderscheiding voor Kees Kager
Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de RK kerk in Egmond aan Zee is Kees Kager onderscheiden met de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

Hij ontving dit ereteken voor zijn decennialange inzet voor de kerkgemeenschap.

In 1981 is Kager lid geworden van het Kerkbestuur. Hij heeft dit onafgebroken gedaan tot heden. Behalve de bestuurlijke functies die hij heeft vervuld heeft hij zich ook meer dan verdienstelijk gemaakt als
voorganger in kerkvieringen, bij uitvaarten en avondwaken.

Behalve als kerkbestuurder is Kager ook actief en betrokken katholiek schoolbestuurder geweest.
Hij heeft zich daarbij ingezet om in het onderwijs plaats te hebben voor het katholieke geloof middels godsdienstlessen.

Tijdens de toespraak werd hij geprezen om zijn voortdurende oog van waakzaamheid voor de mens om zich heen en zijn, vanuit een innerlijke geloofsovertuiging, enthousiasmerende en motiverende inzet en betrokkenheid.

(Kerkbestuur van de gezamenlijke parochies ‘Bron van Levend Water’)