BERGEN – De PCC-vestiging in Bergen sluit over twee schooljaren haar deuren. Dat liet het schoolbestuur woensdagochtend weten.

Een afnemend leerlingenaantal en onvoldoende financiële ondersteuning van de overheid voor kleine scholen maken de sluiting volgens de schoolorganisatie noodzakelijk. De laatste lichting van scholieren heeft voor het komend schooljaar toegang tot de school. Maar PCC Bergen neemt geen nieuwe leerlingen meer aan voor het eerste leerjaar voor schooljaar 2024-2025.

‘Harde inzet van docenten’

De aangekondigde sluiting betreurt het schoolbestuur zeer. “Jarenlang hebben de docenten zich enorm hard ingezet om nieuwe leerlingen te werven. Helaas slonk het leerlingenaantal en is PCC Bergen genoodzaakt te stoppen. Het team van enthousiaste collega’s in Bergen gaat ervoor zorgen dat ook de laatste lichting leerlingen een fantastische schooltijd gaat hebben.”

“Als de nieuwe leerlingen na twee jaar naar hun vervolgopleiding overstappen, sluit PCC Bergen haar deuren.”

Kloosterpoortgedeelte blijft bestaan

Overigens lijkt het aanzien vanaf de straat onveranderd te blijven: het voorste bouwdeel, het oude kloosterpoortgedeelte, is toegewezen aan de naastgelegen Adriaan Roland Holstschool, ofwel de vrije school van Bergen.

Het overige deel van het gebouw is eigendom van het PCC. “Wat er met het gebouw of de grond gaat gebeuren, weten we nog niet”, liet Hans Nijdeken weten. Hij is voorzitter van het college van bestuur.

‘Passende afsluiting’

Nijdeken is vastbesloten op termijn aandacht te besteden aan de sluiting. “We weten nog niet op welke manier en wanneer, maar dat we niet stilletjes dicht gaan is zeker.”

“Ik heb al verhalen gehoord van ex-leerlingen die nog eens in het schoolgebouw willen kijken. Aan zoiets is dus echt wel behoefte. En natuurlijk willen we het ook zelf goed en passend afsluiten.” (Tekst: Evert Visser/ RTV80. Foto: PCC Bergen).