EGMOND – De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Egmond heeft onlangs haar kerk met het kerkhof in Egmond-Binnen verkocht aan de St Adelbert Abdij. De ondertekening van de koopakte vond plaats op 18 september j.l.

De gemeente is verheugd, dat deze historisch zo rijke, locaties in handen zijn komen van de Abdij. Dat is een waarborg, dat de functies van kerkgebouw en beheer van kerkhof, ook in de toekomst, in stand blijven.

De Protestantse gemeente zet haar kerkdiensten voort in de Protestantse Kerk aan de Trompstraat in Egmond aan Zee.