BERGEN NH – Stikstofoplossing voor nieuwbouw Delversduin

Het woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef is door de provincie Noord-Holland als tweede Bergense project geselecteerd voor stikstofcompensatie. De compensatie komt uit hetzelfde stikstofregistratiesysteem waarvoor eerder het BSV-terrein ook toestemming kreeg.
Deze ruimte komt door de verlaging van de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen naar 100 kilometer per uur.

Het woningbouwproject Delversduin bestaat uit 163 woningen, waarvan 40% in de sociale sector.