BERGEN – De voorbereidingen voor het plan voor het Dorpsplein in Bergen moeten voorlopig worden stilgelegd, zegt de Raad van State vandaag. Deze hoogste bestuursrechter is er niet van overtuigd dat de verleende bouwvergunningen standhouden.

Bot Bouw wil aan het Plein twee appartementengebouwen bouwen voor twintig en negen woningen, horeca, winkels en een ondergrondse parkeergarage met 46 plaatsen. Er loopt een beroepsprocedure tegen de vergunningen die het Bergense College van B&W heeft afgegeven om de bouw mogelijk te maken. Deze vergunningen worden geschorst in afwachting van de procedure.

Twee Bergenaren die een bedrijf bezitten vlakbij het te bouwen appartementencomplex en hier eveneens wonen én een restauranteigenaar in de buurt, vroegen de Raad van State om de bouw voorlopig aan te houden.

De bezwaarmakers stellen dat de verleende vergunningen procedurele en inhoudelijke gebreken bevatten. Zo hebben Botbouw en het College het plan opgedeeld in twee plannen, waardoor ze volgens hen de gemeenteraad buiten spel hebben gezet. Voor bouwplannen met meer dan dertien woningen is een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad vereist.