SCHOORL – Het centrum van Schoorl krijgt een nieuwe inrichting. Belangrijke inspiratiebron daarbij is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Het college stemde deze week in met het plan van aanpak voor de nieuwe inrichting.

Omwonenden en belanghebbenden worden gevraagd om actief mee te denken en te tekenen tijdens het proces. De gemeente gaat een digitaal platform inrichten waarop de inwoners het schetsontwerp kunnen bekijken en daarop kunnen reageren. Dat zal naar verwachting in het najaar van dit jaar zijn.

Wethouder Odile Rasch: “Het centrum van Schoorl mag meer ruimte bieden aan prettig verblijven, elkaar ontmoeten en genieten van al het schoons wat het dorp te bieden heeft.

Ik zie ernaar uit om samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een prachtige nieuw inrichting vorm te geven.” Het thema voor de herinrichting van Schoorl is ‘Duindorp Schoorl’, waar de duinen altijd binnen handbereik zijn.

Om te komen tot goede schetsontwerpen is de kennis en de creativiteit van de belanghebbenden in het gebied belangrijk.

De gemeente wil dit proces dan ook samen doen met ondernemers en inwoners die willen meedenken en tekenen. Ook de inbreng die is gegeven voor de recent vastgestelde Visie Dorpshart Schoorl” wordt meegenomen.

Een ingenieursbureau krijgt vervolgens de opdracht een schetsontwerp te maken. Van het schetsontwerp wordt na een digitale raadpleging en een informatieavond een voorlopig ontwerp gemaakt.

Dat voorontwerp wordt naar verwachting in eind 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.