EGMOND AAN ZEE – De gemeenteraad stemde november 2013 in met planvorming voor de bouw van een nieuwe sporthal aan de Sportlaan in Egmond aan Zee.

De eerste stap in dit nieuwe jaar is het maken van een programma van eisen. Daarin staat aan welke randvoorwaarden en eisen de sporthal moet voldoen.
Dit programma van eisen wil de gemeente samen met gebruikers en betrokkenen maken. Want alle clubs en andere organisaties moeten goed terecht kunnen in de nieuwe sporthal.

Daarom gaat de gemeente vanaf februari in overleg met de gebruikers het Programma van Eisen opstellen.

In het voorjaar wil men de eerste versie van programma van eisen voor de nieuwe sporthal presenteren aan de nieuw op te richten Klankbordgroep Sporthal Egmond.

De nieuwe sporthal is onderdeel van het project Dorp & Duin.

Het project Dorp & Duin gaat over het gebied tussen de Watertorenweg in Egmond aan Zee tot aan Egmond aan den Hoef-Oost.

Voor dit gebied wil de gemeente één ruimtelijk plan maken. Men gaat aan de slag met drie ontwikkelgebieden die alle drie met elkaar samenhangen: Sportlaan, Delverspad en Egmond aan den Hoef Oost.

In het plan voor ‘Dorp en Duin’, wordt vastgelegd waar gewoond mag worden en op welke plek er natuur komt of versterkt wordt en waar sportvoorzieningen komen.

Geef een reactie