BERGEN – Het College van B&W gaat donderdag 2 juni een plan voor een nieuw tennispark in Bergen voorleggen aan de algemene raadscommissie van de gemeenteraad. Het betreft een nieuw park voor Tennisclub Bergen (TC Bergen) en BSV Tennis.

De gemeente Bergen spreekt sinds 2019 met TC Bergen en BSV Tennis over een verhuizing naar één nieuw tennispark voor beide verenigingen. Dit park komt, als alles doorgaat, in de Oudburgerpolder aan de Oudtburghweg. Volgens wethouder Antoine Tromp kwam uit de gesprekken uiteindelijk “een mooi plan dat past binnen de structuurvisie voor de Oudburgerpolder”. Het plan voor het tennispark bestaat uit tien gewone tennisbanen en drie half-overdekte banen. Daarnaast komen er twee padelbanen en een clubhuis. Het nieuwe tennispark biedt dus ook de mogelijkheid om een andere vorm van sport, padel, toe te voegen. Deze speciale vorm van tennis is bij jong en oud zeer in opmars.

Woningbouw op leegkomende locaties

Op de leegkomende locaties wordt, in lijn met de structuurvisie, een woningbouwprogramma ontwikkeld. Over dit woningbouwprogramma kunnen inwoners als het zover is, meedenken en meepraten.

‘Investering in het plan biedt meerdere voordelen

De verhuizing van de tennisverenigingen naar de Oudthburgweg en een investering in een nieuw tennispark bieden meerdere voordelen, benadrukt de wethouder. “Enerzijds het stimuleren van sporten voor jong en oud, waarmee een doel uit het lokale sportakkoord wordt gerealiseerd. Anderzijds de doorontwikkeling van het gebied met woningbouw. Daarnaast biedt de nieuwe locatie een voordeel als het gaat om voorkomen van geluids- en lichtoverlast.”

‘Padel brengt extra verjonging en daarmee ledengroei

Tromp is zeer tevreden over het plan dat er nu ligt: “Dit tennispark is een mooie aanwinst voor Bergen. We willen tenslotte graag dat jong en oud sport en beweegt. Hoe mooi is het om dat te kunnen doen bij een nieuw sportpark van deze tijd! Daarbij komt dat in het sportcentrum De Beeck de overdekte tennisbanen niet terugkomen. Maar door het nieuwe park is overdekt tennissen weer mogelijk. Het plan is tot stand gekomen in goede samenwerking met de tennisverenigingen die veel moeite en tijd hebben gestoken in het project tot nu toe. Waarvoor dank! Ik kom hoe dan ook een keertje een balletje slaan als het zover is.”

Ook voorzitter Jolanda Bakker van TC Bergen is positief. “Voor de toekomst van de tennissport in Bergen ligt er een goed voorstel. Tennis is een geliefde sport in onze gemeente bij jong en oud, zowel in de zomer als in de winter. Padel brengt extra verjonging en daarmee ledengroei, wat voor de toekomst van onze verenigingen uiteraard ook belangrijk is. We kijken uit naar de verdere uitwerking van het voorstel zodat onze leden goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen.”

Planning

Het gaat in dit geval om een principebesluit van de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt, betekent het dat de verenigingen het plan kunnen voorleggen aan hun leden voor akkoord. Vervolgens kan het college, samen met de tennisverenigingen, verder met de uitwerking van plannen. Omwonenden worden dan ook bij de plannen betrokken. Een definitief besluit volgt naar verwachting in het voorjaar van 2023.