BERGEN NH – 16 betaalbare woningen op locatie voormalige school

Er komen 16 grondgebonden eengezinswoningen op de locatie van de voormalige Oosterkimschool in Schoorl. Dat is de uitkomst van een participatieronde waarin omwonenden en andere belanghebbenden konden meedenken over de opzet en indeling van de locatie.

.
Deze opbrengst is verwerkt in een definitief ruimtelijk kader dat recent door het college van de gemeente Bergen is vastgesteld. “De plannen zijn in zoverre gewijzigd dat het resultaat bestaat uit 16 sociale huurwoningen, in plaats van een deel vrije sector”, zegt wethouder Klaas Valkering. “We weten dat er grote vraag is naar woningen in deze categorie. Veel thuiswonende jongeren zijn op zoek naar een huis. Met dit plan brengen we deze wens en ook de rust op de woningmarkt weer een stapje dichterbij.”

.
De verhuur vindt plaats via de reguliere route via het SVNK. Totdat de herontwikkeling start, is de Oosterkimschool in gebruik als atelier van een aantal kunstenaars. Zij gebruiken de ruimte nu van de gemeente.

.
Op hoofdlijnen is de planning van het project als volgt: de gemeente en Kennemer Wonen hebben inmiddels een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is dat de vergunning wordt afgegeven in het derde kwartaal van 2021.

Naar verwachting start de bouw in het derde kwartaal van 2022 en vindt de oplevering medio 2023 plaats.