EGMOND AAN DEN HOEF – Wat de kunst is voor Bergen, dat is de historie voor de Egmonden. Namens de raadscommissie voor het Slotkwartier heeft Marcel Halff (D66) afgelopen woensdag in een stampvol Dorpshuis Hanswijk de plannen uit de doeken gedaan.

Halff legde uit dat het er vooral om gaat de historische panden te behouden en om meer bewoners en bezoekers naar het Slotkwartier te trekken en ook langer te laten verblijven. Hij gaf de verzekering dat voor de raad de mening ofwel ‘het draagvlak’ van de bevolking zwaar telt.

De plannen in het kort: bij Hofstede Vredevelt, de Kapberg en de Slotkapel verandert er niets, dit in tegenstelling tot Huys Egmont en Hoeve Overslot. Hier zijn drie horecabedrijven gepland.

Schoolplein en boerenerf worden een echte tuin met terrasjes en het Slotpark krijgt een oppepper. Een toren van 28 meter hoog (eerst in een tijdelijke uitvoering en later van steen) op de fundamenten moet als publiekstrekker functioneren.

Verder een podium voor muziek en terugkeer van de derde brug in verband met kleine evenementen. Vragen stellen in het algemeen was niet de bedoeling.

Na de presentatie konden de bewoners in kleine groepjes terecht bij de leden van de commissie en er waren formulieren voor opmerkingen.

De plannen zijn op internet te vinden op www.profimage.nl/panos/slotkwartier/build.html Reacties en ideeën kunnen tot en met 31 oktober nog worden ingediend via het mailadres: plannenslotkwartier@debuch.nl.

De commissie gaat vervolgens de belangen afwegen en brengt dit over aan het college van burgemeester en wethouders. Daaruit komt dan een voorstel aan de gemeenteraad met de bedoeling in januari/februari – nog net voor de verkiezingen – een besluit te nemen.