BERGEN NH – Een groep mensen is bezig met de oprichting van een politieke partij. Deze partij wil in maart volgend jaar aan de verkiezingen van de gemeente Bergen deelnemen.

De partij wil tot standpunten komen door continue, consequent, open en transparant met inwoners hierover in gesprek te gaan, vertelt initiatiefnemer Henk Borst. “We zijn op zoek naar ideeën van en de inbreng van inwoners.” De partij in oprichting heeft al ideeën over een mogelijk verkiezingsprogramma, maar wil dit nadrukkelijk niet ‘in beton gieten’. “Dat is belangrijk, want hoe wil je anders volledige participatie mogelijk maken?”

Borst stelt dat zijn partij bestaansrecht heeft omdat binnen de Bergense politiek “participatie nogal eens tekortschiet met onmin en onbegrip van inwoners als gevolg”. Borst: “En er wordt teveel ruzie gemaakt, binnen het college, de gemeenteraad, met de provincie en de inwoners. Dat is los van andere relevante aspecten ook een enorm verlies van energie.”

Henk Borst meldt dat zijn partij in oprichting scherp, zakelijk en met gezond verstand wil besturen. “Praktisch, breed gedragen, betaalbaar en financieel gezond.”

Volgens de initiatiefnemer hebben enkele bevlogen mensen van diverse politieke voorkeuren en met ervaring op (gemeentelijk) bestuurlijk gebied aangegeven te willen participeren in de nieuwe partij. Hetzelfde geldt voor nieuw elan. Op de vraag of dat mensen kunnen zijn die ooit deel uitmaakten van de Bergense gemeenteraad reageert hij niet ontkennend. “Dat zou zeker kunnen.” Borst verwacht de komende weken namen naar buiten te kunnen brengen.

 

Het logo van de partij in oprichting