EGMOND AAN ZEE – Het Pompplein in Egmond aan Zee wordt vanaf eind mei afgesloten voor verkeer. De afsluiting geldt voor één jaar.

Na een jaar wordt de afsluiting geëvalueerd en wordt besloten of het plein definitief wordt afgesloten voor verkeer.

Wethouder van Huissteden: “Er rijdt nu teveel verkeer op het plein dat met name voor voetgangers is bedoeld, niet alleen overdag maar ook ’s nachts. Dat leidt tot onveilige situaties en overlast voor bewoners.

We hebben overleg gehad met omwonenden en ondernemers aan en rond het Pompplein en we denken dat dit een goede oplossing is.”

Het Pompplein is officieel aangeduid als voetgangerszone. Sinds 2012 mag er alleen verkeer met ontheffing rijden.

De ontheffing wordt verleend voor bewoners van de Zuiderstraat en het bevoorraden van horecazaken en winkels.

In de praktijk is het echter zo dat ook veel verkeer zonder ontheffing over het plein rijdt. Dat gaat ten koste van de verblijfsfunctie van het plein.

Bij de gemeente zijn klachten binnengekomen over de verkeersveiligheid op het plein, met name in de zomermaanden als het plein intensief wordt gebruikt door voetgangers en spelende kinderen.

Ook hebben bewoners ’s nachts last van taxi’s in de Zuiderstraat die tot in de late uren wachten op klanten.

In samenspraak met de ondernemers is bepaald dat de twee horecazaken in de Zuiderstraat van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 11.00 uur mogen worden bevoorraad. De ondernemers kunnen de paaltjes dan met een speciale sleutel uitnemen.

De andere ondernemers aan en rond het Pompplein kunnen te allen tijde worden bevoorraad vanaf de laad- en losstrook langs de Boulevard of aan de achterzijde van Hotel Zuiderduin

Om te voorkomen dat verkeer in de Zuiderstraat achteruit rijdt, realiseert de gemeente een keermogelijkheid in de straat.

Aan het einde van de Trompenbergstraat komt een parkeerplaats waar maximaal 10 minuten mag worden geparkeerd voor het afgeven van een pakketje bij het postkantoor. Aan de Boulevard Zuid wordt een taxistandplaats gerealiseerd.

Geef een reactie