EGMOND AAN ZEE – De succesvolle kookavonden zijn weer onderdeel van het programma van Postaanzee in Egmond aan Zee.

Door de coronamaatregelen ziet het er iets anders uit. Per avond kunnen acht gasten aanschuiven. Maar volgens Wil Koper van Postaanzee zijn veel mensen daarover juist positief omdat ze op deze manier beter met elkaar in gesprek kunnen.

Postaanzee start met vier avonden, namelijk op 10 juni, 8 juli, 22 juli en 12 augustus.

Aanmelden bij Postaanzee voor de kookavonden kan elke dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur. Geef daarbij aan welke datum u eventueel niet kunt.

De organisatie verdeelt de aanmeldingen over de vier avonden. Deelnemers krijgen tegen betaling van € 6,- een deelnamebon.

Alle aangemelde personen krijgen de eerste week van juni bericht op welke avond hij of zij wordt verwacht.

Wil Koper benadrukt dat iedereen welkom is bij Postaanzee.

“Kent u iemand die de weg naar Postaanzee niet weet of minder mobiel is? Neem u dan contact op met Postaanzee en bespreek de mogelijkheden. Postaanzee is rolstoeltoegankelijk.” 

Meer Informatie is verkrijgbaar via het e-mailadres wilkoper@postaanzee.nl of bel Postaanzee via 072-5822310.

Zie ook www.postaanzee.nl.

Kookteam Postaanzee.