EGMONDEN – Leden van de algemene raadscommissie van de gemeente Bergen praten donderdag 27 januari met inwoners en andere belanghebbenden over het bestemmingsplan Dorp en Duin Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. Deze vergadering vindt digitaal plaats, vanwege de nu nog geldende coronaregels.

Het College van B&W geeft een korte presentatie over het woningbouwplan, waarna de gemeenteraad in gesprek gaat met de insprekers. Insprekers kunnen zich aanmelden om donderdagavond hun reactie kenbaar te maken. Dat kan uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie Bergen via Ad Anthonissen. Aanmelden kan bij voorkeur telefonisch via 06-51073692 of mail naar a.anthonissen@bergen-nh.nl.

De stukken voor dit bestemmingsplan zijn te vinden op het raadsinformatiesysteem: www.raadbergen-nh.nl. Klik dan op ‘Raad en College’, ”Gemeenteraad’, ‘Vergaderingen’ en ’27 januari’.