BERGEN – Vier architecten presenteren in opdracht van Schrama B.V. op 21 juni hun ontwerpen voor de ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Zij presenteren hun ontwerpen aan het zogenaamde Q-team Plus, waarbij voor deze gelegenheid ook vijf inwoners aanschuiven.

De bijeenkomst is openbaar. Iedereen is als toehoorder welkom van 09:30 tot 16.00 uur in De Beeck, commissiezaal 1 en 2. De gemeente heeft een intentieovereenkomst met Schrama B.V. die loopt tot 1 oktober.

De gemeenteraad wil na het aflopen van de overeenkomst met Schrama ook mogelijke alternatieve plannen bekijken.
De eerste presentatie staat gepland van 10.00 tot 11.00 uur. De tweede presentatie is van 11.30 tot 12.30 uur. Na een lunch volgt om 13.30 de derde presentatie tot 14.30 uur.

Tenslotte start de vierde presentatie om 15.00 uur. Een week later, op 28 juni, bespreekt het Q-team Plus de ontwerpen en maken zij een keuze. Deze –openbare- vergadering is van 14.00 uur tot maximaal 17.00 uur, eveneens in De Beeck.

Het reguliere Q-team van Mooi Bergen bestaat uit stedenbouwkundigen, architecten en historici. Zij adviseren het college bij nieuwbouw en verbouwingen in het centrum van Bergen en bij plannen die vallen onder het project Mooi Bergen.

Voor de ontwikkeling van de Harmonielocatie nodigde het college vijf inwoners uit om aan te schuiven bij de vijf leden van het Q-team. Inwoners konden zich hiervoor aanmelden. Uit de 23 aanmeldingen zijn door een raadslid blind 5 inwoners getrokken.

De gemeente heeft een intentieovereenkomst met Schrama B.V. gesloten die loopt tot 1 oktober 2016. De gemeenteraad wil na het aflopen van de intentieovereenkomst met Schrama ook mogelijke alternatieve plannen bekijken, alvorens een keuze te maken.

Andere partijen die interesse hebben in de Harmonielocatie zijn Initiatiefgroep Stichting Mooier Bergen (www.mooierbergen.nl) en Bouwbedrijf De Nijs uit Warmenhuizen. Op www.bergen-nh.nl/mooi-bergen staat meer informatie over het project Mooi Bergen 2.0.

Geef een reactie