BERGEN – De voorbereidingen voor de sloop van de Bakemaflat en de naastgelegen panden in het centrum van Bergen was vandaag al goed zichtbaar. Hetzelfde geldt voor de naderende verplaatsing van de kastanjeboom.