BERGEN – De gemeente Bergen stopt het plan voor twee appartementengebouwen op het Plein in het centrum van Bergen. In plaats daarvan komt er nu een nieuwe plan voor het hele Plein, met uitzondering van De Harmonielocatie aan de andere kant van het Plein. “Dat plan is al onherroepelijk”, aldus wethouder Yvonne Roos-Bakker.

De gemeente verleende vergunningen voor twee gebouwen (P- en L-gebouw) met in totaal 29 appartementen, horeca en winkels. De Raad van State oordeelde vervolgens dat de gemeenteraad eerst met een oordeel moest komen.

Het college vroeg daarna aan de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen met als gevolg dat een besluit van de gemeenteraad niet nodig zou zijn. Maar volgens wethouder Yvonne Roos-Bakker heeft die procedure geen kans van slagen. “We zijn daarvoor door de Raad van State op de vingers getikt”, liet ze vrijdag weten aan de pers.

Heel nieuwe plan

Het College van B&W van Bergen wil nu komen tot een nieuw plan voor het hele Plein met de twee appartementengebouwen, de winkelharten en de openbare inrichting in het gedeelte van de Breelaan tot en met het voormalige pand van ABN Amro.

Het college wil de gemeenteraad nog voor de zomer een plan van aanpak voorleggen met daarin de stappen die nodig zijn voor het starten van een procedure voor een bestemmingsplanwijziging.

Participatie

In het plan van aanpak staat ook hoe de participatie voor de gebouwen en de openbare inrichting gaat plaatsvinden. Roos-Bakker benadrukt dat niet alleen de verenigingen gehoord worden, maar iedereen. Na de participatie komt de gemeenteraad met een oordeel en gaat het de procedures in.

Volgens de wethouder hoeven de plannen voor het P- en L-gebouw (van ontwikkelaar Bot Bouw uit Heerhugowaard) niet te worden gewijzigd, omdat de onderzoeken zijn afgerond. “Voor het P- en L-gebouw staan alle onderdelen klaar, dat kunnen we snel in procedure brengen. Voor bijvoorbeeld de winkelharten moet veel onderzoek nog gedaan worden.’’

Overigens hoeft het college bij het maken van een nieuw bestemmingsplan niet vanaf nul te beginnen. Roos-Bakker: “We hebben een vastgestelde structuurvisie en een beeldkwaliteitsplan. Die worden in het bestemmingsplan gebracht. De structuurvisie gaat uit van drie lagen met kap, dat komt ook in het bestemmingsplan te staan.”

Foto: Het plan voor de twee appartementengebouwen op het Plein (©Illustratie gemeente Bergen).