EGMOND AAN DEN HOEF – Wethouder Alwin Hietbrink ondertekende dinsdag 4 maart 2014 samen met vertegenwoordigers van drie projectontwikkelaars een intentieverklaring voor het project Dorp en Duin.

Bouwfonds Ontwikkeling, Bouwbedrijf J.P. Ory en Plan Research zijn van plan woningen in een groene en ruime opzet te bouwen.

De partijen onderschrijven het gedachtegoed van het landschapsarchitectenbureau LA4SALE.

Dit bureau heeft eerder voorstellen gedaan voor woningbouw aan het Delverspad en in Egmond aan den Hoef Oost.

Ook staat in de intentieovereenkomst dat de ontwikkelaars bijdragen aan de nieuwe sportvoorzieningen aan de Sportlaan in Egmond aan Zee.

Als de plannen doorgaan komen er in Egmond ongeveer 230 woningen bij. Het idee is om jaarlijks 20 tot 30 woningen te bouwen.

Vooraf is vastgelegd hoeveel woningen in de sociale sector en in de vrije sector gebouwd worden.

Het beleid van de gemeente Bergen is dat er minimaal 40% in de sociale categorie wordt gebouwd en 60% in de vrije sector. Dit uitgangspunt wordt in het plan Dorp en Duin bereikt.

Zo krijgt vooral de jongere generatie een kans om in Egmond te blijven wonen, omdat deze woningen in een lagere prijsklasse komen.

Aan het Delverspad wordt de verhouding circa 30% sociale woningbouw en 70% vrije sector, vanwege de bijzondere ligging aan de duinrand.

Ongeveer de helft van de woningen in de plannen voor Dorp en Duin liggen buiten bestaand bebouwd gebied.

Dat betekent dat toestemming van de provincie Noord-Holland nodig is om te mogen bouwen. De provincie wil eerst weten of de geplande woningbouw wel nodig is.

De gemeente Bergen laat daarom nut en noodzaak van deze nieuwe woningen aan het Delverspad en de oostkant van Egmond aan den Hoef door het bureau Arcadis onderzoeken.

In april / mei 2014 vervolgt de gemeente Bergen het proces van de concept structuurvisie voor het gebied tussen de Watertorenweg in Egmond aan Zee en de oostkant van Egmond aan den Hoef.

Al in 2011 startte de gemeente met de structuurvisie voor Egmond aan den Hoef.

Inwoners en belangenorganisaties hebben in themawerkgroepen al veel werk verzet. Al die informatie wordt verwerkt in het concept van de structuurvisie.

Geef een reactie