BERGEN – In de algemene raadscommissie is het voorstel van het college besproken om de Wet Voorkeursrecht Gemeente te handhaven (WVG).

Het CDA en Gemeentebelangen waren van mening dat de WVG van tafel moet en steunen het voorstel van het college niet.

Zij willen met het schrappen van de WVG bereiken dat de relatie tussen eigenaren en ondernemers op Het Plein in Bergen verbeterd zodat de voortgang van het project niet vertraagd wordt.
De ondernemers zijn nu naar de rechter gegaan.

De overige partijen in de Raad willen wachten met het nemen van een besluit over de WVG als in juni een rapport op tafel ligt over de voortgang van het project.

In de raadsvergadering van 6 maart zal een besluit worden genomen over het voorstel van het college.

Geef een reactie