BERGEN – Bergenaren uitten dinsdagochtend 1 maart hun ongenoegen over de Russische inval in Oekraïne. Ze plaatsten bij het Russisch Monument aan de Russenweg een bord met de tekst ‘wij protesteren op Russisch grondgebied.’

Het Russisch monument, in de volksmond Russenmonument of Kozakkenmonument genoemd, is een monument uit 1901 ter herinnering aan de naar schatting 1785 Russische militairen die sneuvelden tijdens de Slag bij Bergen in 1799. Het Russisch monument staat op officieel Russisch grondgebied. Het werd op 6 november 1901 geschonken aan het tsaristische Rusland door jonkvrouw Wilhelmina Jacoba Van Reenen-Rendorp op initiatief van een Russisch militaire attaché.

Het monument bestaat uit een voetstuk van Zweeds graniet waarop een Russisch kruis van wit Carraramarmer staat. Het bevindt zich op een klein verheven terrein dat de vorm heeft van een grafheuvel en omgeven is door zes vierkante granieten palen met elkaar verbonden door zware bronzen schalmkettingen. In vergulde Cyrillische letters staat op het monument te lezen: ‘Ter eeuwige gedachtenis aan de Russische krijgers gevallen bij Bergen op de 8e en 21e september van het jaar 1799.’

Rondom dit monument liggen circa 560 gesneuvelden begraven. In het huidige Bergen aan Zee liggen onder het Russenduin, een kolossale grafheuvel waarop nu Huize Glory staat, nog eens circa zeshonderd Russische soldaten begraven.

(Foto: Flessenpost uit Bergen)