ALKMAAR – Het College van gemeente Alkmaar stelt de raad voor om akkoord te gaan met vestiging van Provadja op Overstad.

In het complex van JT Bioscopen krijgt Provadja de beschikking over eigen filmzalen en een theaterzaal.
Het College kiest hiermee voor een ‘ongedeeld en onafhankelijk’ voortbestaan van Provadja, zoals is afgesproken in het coalitieakkoord.

De huidige vestiging aan het Verdronkenoord voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Samen met Provadja zijn zorgvuldig de mogelijkheden voor huisvesting in de Harmonie en op Overstad onderzocht.

Voorwaarde was dat de identiteit van Provadja behouden bleef dus dat Provadja haar culturele activiteiten ongedeeld en onafhankelijk kon voortzetten met een zelfstandige programmering en een eigen inrichting.

Waarbij ook de kracht van Provadja als vrijwilligersorganisatie gewaarborgd blijft.
Dat blijkt op beide locaties mogelijk.

Het College geeft om een aantal redenen de voorkeur aan vestiging op Overstad.

De combinatie filmhuis-bioscoop met een theaterfunctie is landelijk gezien een vernieuwend concept.

Die combinatie is mogelijk omdat de podiumfunctie gefinancierd kan worden uit de één miljoen euro extra die in het nieuwe coalitieakkoord met D66 is opgenomen.

Geef een reactie