HAARLEM/ BERGEN NH – Het college van Bergen gaat binnenkort bekijken of woningbouw in het buitengebied van de gemeente toch mogelijk is. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten aan RTV80. Ze reageert hiermee op een besluit van de provincie Noord-Holland. Deze liet woensdag weten de mogelijkheden voor bouwen in Beschermd Landschap (BL, voorheen Bijzonder Provinciaal Landschap) aan te passen.

Het maximaal aantal woningen dat in BL gebouwd mag worden wordt verhoogd van 11 naar 25. “We vinden deze verandering interessant en kijken wat de concequenties kunnen zijn.”

Bijzondere status

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. De provincie wil nu aan gemeenten meer mogelijkheden geven om méér woningen te bouwen aan de randen van bestaande bebouwing in dorpen en kernen.

Het gaat om gebieden met een bijzondere status door bijvoorbeeld ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Dat geldt bijvoorbeeld voor 32 gebieden in Noord-Holland – waaronder de randen van Bergen: het open gebied. “Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente”, laat de provincie weten.

Voorwaarden

Voorwaarde voor de bouw is wel dat deze woningen gebouwd worden langs een kern of dorpslint. Ook mag de bouw de bijzondere waarden van het gebied niet aantasten. Wanneer deze waarden wel worden aangetast, worden aanvullende voorwaarden aan de woningbouwplannen gesteld. Er moet dan bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor het groen in het plan.

‘Eerst binnenstedelijk bouwen’

Esther Rommel, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling: “Het toevoegen van een aantal woningen is positief voor de leefbaarheid, vitaliteit en het voorzieningenniveau in een gemeente, en biedt meer mogelijkheden om in het eigen dorp een woning te vinden.”

“De provincie Noord-Holland komt met het verruimen van de regels tegemoet aan de wens van veel gemeenten die kleine (her)ontwikkeling mogelijk willen maken. Ja, er wordt meer mogelijk, maar het uitgangspunt blijft: eerst binnenstedelijk bouwen en dan pas de mogelijkheden in landelijk gebied verkennen.” 

Wijzingen ter inzage

De voorgestelde aanpassingen in de regels voor bouwen in landelijk gebied worden meegenomen in de komende wijzigingsronde van de Omgevingsverordening Noord-Holland. In de zomer gaan die wijzigingen ter inzage zodat iedereen erop kan reageren. Provinciale Staten stellen de wijzigingen naar verwachting eind 2024 vast, zodat deze per 1 januari 2025 in werking treden. (Bron foto: provincie Noord-Holland).