BERGEN NH – Provincie brengt complimenten over voor aanpak illegale bewoning

Project ‘handhaving illegale bewoning recreatiewoningen’ is met de complimenten voor de voortvarende aanpak afgesloten. Dat heeft het provincie Noord-Holland bij brief van 28 januari aan het college van Bergen laten weten. Het provinciebestuur geeft aan dat regelmatig bestuurlijk overleg niet meer nodig is en het een trede terug stapt op de zogeheten interventieladder.

“We zijn blij met de brief van de provincie. Er is hard gewerkt …….

Er is hard gewerkt aan dit project met oog voor de menselijke maat. Persoonlijk vind ik het fijn dat we deze opgave nog tijdens mijn ambtsperiode kunnen afronden”, aldus burgemeester Hetty Hafkamp.

Versterken toezicht
In 2017 besloot de provincie het toezicht op de handhavingstaken van Bergen te versterken vanwege een achterstand in de handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente op 27 juni 2017 een plan van aanpak opgesteld en vervolgens uitgevoerd. In de aanpak stonden …..

In de aanpak stonden het verkrijgen van een budget, een actuele inventarisatie, een actieplan en monitoring centraal. Provincie constateert in haar brief dat de gemeente aan alle punten heeft voldaan.

414 adressen
In de periode tot oktober 2019 zijn alle 414 adressen die uit onderzoek naar voren kwamen gecontroleerd, geconstateerd of men in overtreding is en, zo ja, een passend besluit genomen om de overtreding te beëindigen.“We zijn nu bezig om de handhaving weer op een goede wijze te beleggen in de organisatie.

“We zijn nu bezig om de handhaving weer op een goede wijze te beleggen in de organisatie. De medewerkers verdienen complimenten voor de aanpak. Dit is wat mij betreft een voorbeeldproject”, aldus een tevreden burgemeester.

(Provincie brengt complimenten over voor aanpak illegale bewoning)