EGMOND AAN DEN HOEF – De provincie Noord-Holland koopt van agrarërs in Egmond aan den Hoef vijftien hectaren grond (vijf percelen) die geschikt zijn voor bloembollenteelt. Dit ten zuiden van de Hoeverweg bij Egmond. Doel is om de aangekochte gebieden in de binnenduinrand om te vormen tot natuurgebieden.

Deze vijf percelen kunnen onder andere dienen als ruilgrond voor agrariërs die nu in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ondernemen en daar uit willen. Volgens de provincie hebben meerdere ondernemers aangegeven hun grond binnen het Natuurnetwerk aan de provincie te willen verkopen als zij ruilgrond kunnen krijgen op een plek buiten het Natuurnetwerk. “Met deze koop in Egmond aan den Hoef komt die mogelijkheid voor ondernemers dichterbij”, benadrukt de provincie op haar website.

“De verkopende partij heeft de provincie zelf benaderd met het aanbod de gronden te kopen. Noord-Holland betaalt hiervoor een marktconforme prijs”.

De provincie zegt te overleggen met grondeigenaren hoe zij de toekomst van hun bedrijf zien. “Het is met name voor bollentelers lastig om natuur te combineren met hun teelt.”

Afronden Natuurnetwerk

De provincie voert sinds 2019 actief grondbeleid om ruilgrond te verkrijgen, evenals gronden die binnen het Natuurnetwerk vallen. Daarmee wil de provincie Noord-Holland het Natuurnetwerk afronden.

De provincie betrekt hierbij grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners om de natuur te versterken.

Verder laat Noord-Holland weten niet uit het oog te verliezen dat er ook ruimte moet blijven voor andere doelen. Voorbeelden zijn woningbouw, een sterke economie, verduurzaming en recreatie.