REGIO – De publiekscampagne Goud voor Elkaar startte maandag in de ontmoetingszaal van de Abdij van Egmond met de ondertekening van een symbolisch ‘voelt goed-hart’. Goud voor Elkaar wil mensen er (meer) bewust van maken dat het goed is om een beetje naar elkaar om te zien.

‘Goud voor Elkaar’ is een initiatief van twaalf maatschappelijke partners en de gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum. Het idee erachter is om meer aandacht te vragen voor ‘aandacht’.

De wethouders Marco Wiesehahn van Bergen, Falgun Binnendijk van Castricum en Antoine Tromp van Heiloo gaven het startschot voor de publiekscampagne. Dat deden zij samen met twaalf maatschappelijke organisaties uit de regio.

‘Kijk wat meer naar elkaar om’

“De hele campagne bestaat uit drie fases: de eerste (vanaf nu) gaat om inspireren. Vervolgens draait het om motiveren (mei) en als derde fase (na de zomer, september) moeten we in actie komen”, aldus projectleider Mireille Elberse.

“We hebben daarin drie aandachtsgebieden met doelgroepen onderscheiden: kansrijk opgroeien (jongeren en gezinnen), vitaliteitsbevordering (ouderen en mantelzorg) en bestaanszekerheid (nieuwe inwoners). Het klinkt misschien wat ingewikkeld en abstract, maar het idee erachter is simpel: kijk wat meer naar elkaar om en daarbij zijn er specifieke groepen die net iets meer aandacht vragen.”

‘Aandacht is goud waard’

Mary Bezuijen, Domeinmanager Dienstverlening en Samenleven bij werkorganisatie BUCH: “Deze verbindingscampagne komt voort uit de gesprekken aan de gebiedstafel. Daar kwam de simpele vraag naar voren: doen we eigenlijk als samenleving wel genoeg voor elkaar? Dat werd de aanleiding voor deze bewustwordingscampagne om meer aandacht te vragen voor mensen die dat beetje aandacht nodig hebben. Het hoeft echt niet groots en meeslepend te zijn, een beetje aandacht is al goed. Sterker nog: die aandacht is goud waard.”

Projectleider Mireille Elberse beaamt: ‘Het hele idee is om inwoners meer betrokken te laten raken bij elkaar. Onder het motto fijn dat je er even bent, dat ik even iemand heb om tegen aan te praten, kunnen we allemaal het verschil maken. Die aandacht is van grote waarde, vandaar de campagnenaam ‘Goud voor Elkaar’.’

Tekst loopt onder de foto door.

Vertrouwen in prachtige campagne

Mede namens de wethouders Marco Wiesehahn van Bergen en Antoine Tromp van Heiloo sprak de Castricumse wethouder Falgun Binnendijk zijn vreugde over deze campagne uit. : Hij start officieel dinsdag pas, maar ik zag onderweg hier naartoe overal al de billboards en abri-posters. Nu moeten we voor de inwoners nog duidelijk maken waar die campagne om draait. Maar ik weet zeker dat dat een succes gaat worden. Het is een prachtige campagne en ik heb er alle vertrouwen in.”

Meer informatie over de partners en verhalen van ervaringsdeskundigen is te vinden op de website Goud voor Elkaar

Na de presentaties van Mary Bezuijen, Mireille Elberse, Andrea Landman en Falgun Binnendijk was het tijd om te tekenen. Wethouders Binnendijk, Tromp en Wiesehahn (vlnr) staan trots bij het ‘voelt goed-hart’. (Tekst Flessenpost uit Bergen. Foto’s: gemeente Bergen).