BERGEN AAN ZEE – PWN start maandag 28 augustus met het kappen van bomen in het duingebied van Bergen aan Zee op het Lange Vlak bij de Verspyckweg. Een voorproefje van de kap van 16 hectare dennenbomen vanaf oktober volgend jaar.

Volgens een woordvoerder van PWN gaan deze maand twintig dennenbomen tegen de vlakte. De organisatie wil vervolgens de kwaliteit van het hout testen om zo te bekijken voor welke duurzame toepassingen het hout geschikt is.

De gemeente Bergen verleende in februari aan PWN een kapvergunning om zestien hectaren dennenbos bij Bergen aan Zee te verwijderen. Het gaat hier om ongeveer dertienduizend bomen.

‘Effect van stikstofneerslag tegengaan’

PWN stelt dat de bomen, vlak aan de kust, een windscherm vormen en dat de bomen de invloed van zout en wind tegenhouden. Door de bomen te kappen, kan de wind zijn gang gaan en kan het open duin achter het huidige bos herstellen, luidt het verhaal hierachter.

“Deze dynamiek is cruciaal voor gezonde duinen en hard nodig om het negatieve effect van stikstofneerslag tegen te gaan”, aldus de woordvoerder.

Overigens liet PWN-boswachter Natasja Nachbar eerder aan RTV80 TV weten dat het hier gaat om het herstel van kleine kosmossen die duineigen zijn. Bomenkap zou op deze plek voordelig zijn voor het voortbestaan van insecten- en vlindersoorten.

Verder refereerde de boswachter aan een gedeelte aan de andere kant van Bergen aan Zee waar PWN twintig jaar geleden bomen kapte. Volgens haar is goed zichtbaar dat de planten en dieren die zo gebonden zijn aan het duingebied daar zijn teruggekomen. “Je kunt ervan uitgaan dat dit ook hiér op Het Lange Vlak gebeurt.”

Ze voegde hieraan toe dat het gebied met de te kappen bomen slechts 1 procent is van naaldbos is deze omgeving. “Dat is een heel klein beetje toch? En als je kijkt wat ervoor terugkomt, dan is dat toch een mooie ruil?”

Naar een houtverwerkingsbedrijf

De dennenbomen die in augustus worden weggehaald, gaan voor een test naar een houtverwerkingsbedrijf. Afhankelijk van de kwaliteit van het hout, kunnen de bomen worden toegepast in onder meer de houtskeletbouw, stelt de woordvoerder van PWN.

Architect Natrufied architecture uit Bergen bracht PWN op dit idee tijdens een bijeenkomst over het project. Zij onderzoeken samen hoe het hout op een duurzame manier kan worden gebruikt in gebouwen in de omgeving van Bergen.

CO2 opslag in gebouwen

Boris Zeisser van Natrufied architecture ziet als voordeel van het gebruik van het hout dat er minder CO2 vrijkomt. “Bomen slaan CO2 op tijdens hun groei. Als we deze bomen oogsten en voor lange tijd kunnen gebruiken in onze gebouwen, blijft het CO2 vastgelegd in de gebouwen voor deze periode.”

Daarentegen liet PWN-projectleider Niels Hogeweg eerder aan RTV80 TV weten dat de te kappen bomen in Bergen aan Zee juist weínig CO2 vasthouden. “De bomen zijn dun en al zeventig of tachtig jaar oud.”

Een ander voordeel is volgens Zeisser dat hout één van de weinige constructieve bouwmaterialen is die hergroeibaar zijn. “Verder is hout een uitermate duurzaam bouwmateriaal waarmee de hoge emissies van beton, staal en steen kunnen worden voorkomen”, zegt hij.

Interesse voor het hout

Zeiser laat weten dat er van opdrachtgevers interesse is om het hout onderdak te geven in nieuwe woningen. “Het is een mooi idee dat we ze lokaal een waardevolle nieuwe bestemming kunnen geven.”

De bomen die in Bergen aan Zee verdwijnen, worden elders in de provincie middels herplant gecompenseerd, stelt PWN. Het is nog niet duidelijk op welke locaties de bomen terugkomen.

Protest

Diverse natuurorganisaties keren zich tegen de kap van het bos. Zo verzet de Duinstichting zich fel tegen de plannen. Volgens de stichting snijden de argumenten van PWN geen hout. “Er is geen enkel bewijs dat het beter wordt”, stelde Kees de Bakker van de Duinstichting in een eerder interview met RTV80 dat overigens ging over het voortbestaan van bossen in Schoorl.

De Bakker, wiens organisatie in maart een protestpicknick organiseerde, noemt het Lange Vlak een prachtige plek dat voor veel dieren en planten een thuis is, zoals beschermde roofvogels en paddenstoelen. Bovendien is het bos belangrijk voor de opslag van CO2 en daarmee het klimaat.

De Duinstichting stapt naar de rechter nu de bezwarencommissie van de gemeente Bergen begin augustus het groene licht gaf voor de kap.

Ook de Fietsersbond gaat in beroep bij de rechter: de organisatie vreest dat fietspaden onderstuiven als de bomen zijn verdwenen. De gemeente Bergen beloofde weliswaar dat alle fietspaden in gebruik kunnen blijven, maar de Fietsersbond is daar niet gerust op. De organisatie wil concreet weten op welke manier dat dan gaat gebeuren.

PWN: ‘Begrip voor weerstand en emotie’

PWN-projectleider Niels Hogeweg noemt het “heel begrijpelijk dat het kappen van bomen soms weerstand en emotie oproept.” Hogeweg: “We hebben daar alle begrip voor en gaan met iedereen die hier behoefte aan heeft persoonlijk in gesprek.”

“We hebben de afgelopen periode tientallen veldbezoeken georganiseerd met natuurorganisaties, omwonenden en andere geïnteresseerden. Door in de duinen met eigen ogen te zien wat er aan de hand is, voel je de noodzaak deze stap te zetten richting een gezonde toekomst van de duinen bij het Lange Vlak.”

“We zijn blij dat veel organisaties en omwonenden onze bijeenkomsten waarderen en begripvol zijn.”

Andere artikelen over dit onderwerp