REGIO – PWN verlaagt de gemiddelde drinkwaterfactuur met één procent. Het variabele tarief stijgt en wordt € 1,31 (inclusief 6 procent btw en exclusief BOL) voor 1000 liter water. Het tarief voor vastrecht – de vaste kosten voor een aansluiting – van een gemiddeld huishouden gaat omlaag.

De verlaging van één procent is het gevolg van de maatregelen die PWN de afgelopen jaren heeft genomen voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Ook in de toekomst blijft PWN hierop inzetten.

Het drinkwatertarief is opgebouwd uit variabele kosten (de kosten voor het waterverbruik), vastrecht (de kosten voor een aansluiting), belasting op leidingen (een milieubelasting om duurzaam gebruik van kraanwater te stimuleren) en zes procent btw. Het drinkwatertarief wordt jaarlijks aangepast.

Het tarief is tot stand gekomen door een transparante kostentoedeling zoals de Drinkwaterwet voorschrijft. Dat heeft tot gevolg, dat de tarieven nu beter aansluiten bij de kostenstructuur van PWN.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe tarieven voor 2018 op: www.pwn.nl/tarieven en https://www.pwn.nl/tarieven-voor-zakelijke-klanten