BERGEN AAN ZEE – PWN verricht komend najaar werkzaamheden op het Engelse Veld. Ze bestaan uit het verwijderen van de Amerikaanse krentenboom en de Amerikaanse vogelkers. Deze twee soorten vallen onder de zogeheten exoten.

Exoten zijn plant- of diersoorten die van nature niet voorkomen in een bepaald gebied en zelfs storend werken op de natuur. Op het Engelse Veld worden de Amerikaanse krentenboom en de vogelkers hoofdzakelijk handmatig aangepakt en verwijderd.

De struiken, die in de loop van de tijd te groot zijn geworden, worden afgezaagd en met een klein rupskraantje uit de grond getrokken. Al het tak- en stronkmateriaal wordt versnipperd en afgevoerd.

In het verleden zijn al veel werkzaamheden verricht op het Engelse Veld. Hierdoor hoeft nu geen achterstand worden weggewerkt om de soorten weer beheersbaar te houden.