BERGEN AAN ZEE – PWN wacht niet met het kappen van 27 bomen in het Lange Vlak in Bergen aan Zee als voorbereiding op het kappen van 16 hectare bos aldaar, vanaf oktober.

De Duinstichting had om uitstel gevraagd om de gerechtelijke procedure af te wachten: de Duinstrichting en de Fietersbond stapten onlangs naar de rechter. De Duinstichting wil de kap tegenhouden en de Fietsersbond wil garanties dat de fietspaden vrij blijven van zand als de bomen er straks niet meer staan.

Zorvuldigheid en doorlooptijd

Volgens PWN-projectleider Niels Hogeweg is uitstel niet mogelijk. “Deze bomen worden direct naar een deskundige gebracht die kan bepalen of het hout geschikt is voor houtskeletbouw in de regio. Dat deze activiteit maandag moet plaatsvinden, heeft te maken met zorgvuldigheid en de verwachte doorlooptijd. De werkzaamheden zullen dan ook worden uitgevoerd.”

Hogeweg benadrukt nog eens dat de natuur achter de te kappen bossen ernstig te leiden heeft onder de druk van de stikstofneerslag.

Onderzoek naar houtkwaliteit

Hogeweg: “Om verdere achteruitgang en herstel mogelijk te maken, is het kappen van zestien hectare bos als systeemherstelmaatregel noodzakelijk. De kapwerkzaamheden van komende maandag zijn in voorbereiding op de voorgenomen kap in oktober.”

“Deze voorbereiding is bedoeld om te onderzoeken wat de houtkwaliteit is, zodat we het hout zo hoog mogelijk in de duurzaamheidsladder kunnen afzetten. Zo kunnen we de vastgelegde CO2 voor de lange termijn garanderen.” (Foto: RTV80).

Lees ook andere artikelen over dit onderwerp