BERGEN – De vijf inwoners en de vijf deskundigen van het Q-team Plus kozen afgelopen dinsdag samen voor het ontwerp ‘De zeven dorpelingen’ van Architectenbureau Attika uit Amsterdam voor de Harmonielocatie in het centrum van Bergen.

Uit een selectie van 12 architectenbureaus gaf ontwikkelaar Schrama B.V. vier architecten de opdracht een ontwerp te maken.

Volgens het Q-team Plus is het ontwerp van Attika een mooie combinatie van Bergense architectuur en de Bergense School.

Architectenbureau Attika gaf zijn ontwerp de titel ‘De zeven dorpelingen’; een verwijzing naar de zeven verschillende gebouwen en gebouwtjes waaruit het plan bestaat.

De panden verschillen onderling sterk in vorm, kleur en grootte, waardoor een afwisselend beeld ontstaat. Klein en groot staat naast elkaar met overwegend lage bebouwing.

Schrama BV heeft besloten het ontwerp nog wel op enige onderdelen te laten aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van het Q-team Plus.

Het Q-team Plus is tot een eensluidend oordeel gekomen door een goed debat. De aan het Q-team toegevoegde inwoners hebben goed van zich laten horen en hun inbreng heeft de doorslag gegeven in de keuze voor het ontwerp Attika.

Het team is vooral enthousiast over de poëzie die uit het plan van Attika spreekt, omdat het uitgaat van zowel de bijzondere architectuur uit Bergen maar ook inspiratie put uit de kunst van de Bergense school.

Voor de ontwikkeling van de Harmonielocatie nodigde het college vijf inwoners uit om aan te schuiven bij de vijf reguliere deskundige leden van het Q-team. Inwoners konden zich hiervoor aanmelden.

Andere partijen die op dit moment werken aan plannen voor de Harmonielocatie zijn Initiatiefgroep Mooier Bergen (www.mooierbergen.nl) en Bouwbedrijf De Nijs uit Warmerhuizen.

Zij zullen voor 1 oktober hun schetsontwerpen moeten afronden. De gemeenteraad besluit op 15 december met welke partij zij verder gaat voor de ontwikkeling van de locatie.

Geef een reactie