BERGEN – De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 maart 2016 ingestemd met de plannen van het parochiebestuur van de Petrus en Pauluskerk om woningen te bouwen in de tuin rond de kerk. Het gaat in totaal om elf woningen, voornamelijk voor senioren en enkele voor starters.

Onderdeel van de bouwplannen is de herinrichting van het kerkterrein. Het terrein krijgt een meer openbaar karakter en gaat daardoor meer bij het dorp horen. De hekken worden vervangen door groen.

Voetgangers kunnen via een nieuw wandelpad van de Fransche Steeg naar de Ruïnelaan lopen. Ook vanaf de Molenstraat wordt het kerkterrein voor voetgangers bereikbaar. De nieuwe bewoners kunnen op eigen terrein parkeren. Slechts enkele bomen worden verwijderd. Deels omdat deze bomen niet meer gezond zijn en deels vanwege het bouwplan.

Het parochiebestuur zal de plannen verder uitwerken en vervolgens een aanvraag omgevingsvergunning indienen voorzien van de nodige tekeningen en onderzoeken.

Na goedkeuring van de ingediende stukken zal het ontwerpbesluit zes weken ter inzage worden gelegd en kunnen omwonenden zienswijzen tegen de plannen indienen.

Daarna zal het college een definitief besluit nemen. Vervolgens is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Geef een reactie