EGMOND AAN ZEE – De bouw van een energiezuinige sporthal met daaromheen 34 nieuwbouwwoningen in het Watertorengebied in Egmond aan Zee mag van de Raad van State doorgaan. Deze hoogste bestuursrechter wijst het gerepareerde bestemmingsplan niet af, hoewel de bezwaarmakers op sommige punten wel gelijk kregen, bijvoorbeeld op het gebied van de stikstofberekeningen.

Omwonenden maakten tevergeefs bij de Raad van State bezwaar tegen de sloop van de huidige sporthal en de bouw van een nieuwe sporthal en nieuwbouwwoningen. Een aantal omwonenden kreeg van de rechter geen inhoudelijk oordeel op hun bezwaren (hun bezwaren waren niet ontvankelijk), omdat ze geen bezwaar hadden ingediend tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan uit maart 2018, dat de Raad van State in september 2019 vernietigde. Het plan waarover de Raad van State nu oordeelde, was de reparatie van dat vernietigde bestemmingsplan.

Bestemmingsplanprocedure niet opnieuw

De rechter oordeelde wel over de argumenten van anderen die destijds ook al bezwaar maakten. Hoewel de procedure op sommige punten zorgvuldiger had gekund, hoeft de bestemmingsplanprocedure niet opnieuw te starten. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt daarom dat de rechtsgevolgen van het raadsbesluit van 28 januari 2021 in stand kunnen blijven. De gemeente Bergen is blij met de uitspraak, vooral omdat het plan antwoord geeft op de grote woningbouwbehoefte.

Bouw in fasen

De nieuwbouw in het Watertorengebied gebeurt gefaseerd. De bouw van de nieuwe sporthal staat allereerst in de planning. Als deze operationeel is, volgt de sloop van de huidige sporthal. Op die plek komen rijtjeswoningen. Aan de noordkant van de nieuwe sporthal worden twee-onder-eenkapwoningen gerealiseerd. Vijftien van de 34 woningen worden starterswoningen; bewoners mogen deze zelf ontwikkelen. De aanbesteding van de bouw van de sporthal en een deel van de woningbouw moet nog plaatsvinden. Eerder, in januari 2021, trok ontwikkelaar BAM Wonen B.V. zich terug. De gemeente hoopt dat de bouw in de loop van 2023 kan starten.

Het toekomstige nieuwe Watertorengebied (bron afbeelding: Gemeente Bergen)