BERGEN – De gemeente Bergen mag niet op het huidige terrein van horecagroothandel Scholten langs de Bergerweg in Bergen een Aldi plaatsen met daarboven 12 appartementen en 24 woningen. Deze hoogste bestuursrechter vernietigde het bestemmingsplan woensdag. Verplaatsing buiten het centrum was nodig om de plannen voor een nieuw dorpshart en nieuwe woningen te realiseren.

De Raad van State geeft de provincie Noord-Holland gelijk, deze was tegen het bestemmingsplan in beroep gegaan. Nu de Aldi supermarkt niet naar de Bergerweg kan, is er een probleem ontstaan met betrekking tot alle overeenkomsten die de gemeente Bergen had gesloten met partijen die nodig waren voor de ontwikkeling van de Harmonie-locatie in het centrum van Bergen. 

Gemeente: ‘minder auto’s, grotere supermarkt’
De gemeenteraad stelde in april 2021 het bestemmingsplan vast, ondanks waarschuwingen dat dit in strijd zou zijn met provinciale regelgeving. Door het plan zou de bestaande Aldi uit het centrum verhuizen. De supermarkt zou dan ook afzien van een verhuizing naar de Harmonielocatie. Met de verplaatsing beoogt de gemeenteraad het autoverkeer in de kern van Bergen te verminderen. Verder biedt de nieuwe locatie ruimte voor een moderne en grotere Aldi ter vervanging van de huidige vestiging, die de kleinste van Nederland is.

Rechter: ‘niet in buitengebied en misschien op andere locaties’

De Raad van State stelt de provincie op meerdere punten in het gelijk. Net als de provincie keurt de bestuursrechter bouwen in het landelijke buitengebied af. De provincie gaf bij de rechter aan de openheid van het landschappelijk gebied te willen behouden, terwijl de gemeente Bergen beweert dat het  bestaand stedelijk gebied betreft: er staan al bedrijfsgebouwen. Verder is met de provincie geen vooroverleg gevoerd, hetgeen wettelijk verplicht is, en kreeg de provincie pas laat ter ore dat het plan ook voorziet in 36 woningen. Dit verhoogde de bestuurlijke druk om akkoord te gaan, stelt de provincie. De rechter deelt die mening.

Daarnaast vindt de Raad van State dat niet is aangetoond dat de Aldi naar een andere locatie binnen de dorpskern van Bergen kan verhuizen. Drie opties kwamen uit een onderzoek van TwynstraGudde naar voren als mogelijk alternatief, namelijk Tenniscomplex TC Bergen, Tenniscomplex Eurotom en het Uitvaartcentrum. De onderzoekers stelden in een rapport voor een keuze te maken uit een van deze alternatieven. Maar het college adviseerde de gemeenteraad om de ‘weg van Scholten’ te bewandelen en vertrouwen te hebben in een gunstige uitkomst voor de gemeente Bergen. Dat kreeg steun van een ruime meerderheid.

Het college inventariseert de komende tijd wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om op basis daarvan te bepalen hoe verder te gaan met de herontwikkeling van het centrum van Bergen, aldus een gemeentewoordvoerder.

Afbeelding: Gemeente Bergen