EGMOND AAN DEN HOEF – De Raad van State vernietigde woensdag het bestemmingsplan voor de voetbalfusielocatie op de bollengrond aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. “Heel teleurstellend, want dat betekent dat we nu niet verder kunnen met de ontwikkeling van een nieuw voetbalcomplex voor de drie Egmonden”, aldus
wethouder Arend Jan van den Beld namens het college van B&W.

De voetbalverenigingen Zeevogels, Egmondia en Sint Adelbert willen graag fuseren op deze locatie. De gemeente Bergen wil daarnaast de gronden van de huidige voetbalcomplexen geschikt maken voor bollenteelt of natuurcompensatie.

‘In strijd met provinciale regels’

De hoogste bestuursrechter verklaarde de beroepen gegrond van onder andere LTO Noord en een bollenboer. Verder is het plan in strijd met de provinciale regels voor bollenteelt en zegt de Raad van State dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van bezoekers van de toekomstige voetbalfusielocatie.

Hetzelfde geldt voor de invloed van de middelen op leden en bezoekers van Tennisvereniging Hogedijk als de naastgelegen voetbalvelden van Zeevolgens veranderen in bollenvelden.

Daarnaast is volgens de rechter het stikstofonderzoek niet compleet. Niet meegenomen in de berekeningen is de uitstoot van stikstof door het bemesten van de natuurgrasvelden op het nieuwe sportcomplex. Hierdoor zijn de gevolgen hiervan op het Noord-Hollands Duinreservaat (beschermd Natura 2000-gebied) onduidelijk.

Geen ontheffing aangevraagd

De Raad van State stelt dat de gemeente een ontheffing had moeten aanvragen voor de bouw van het sportcomplex omdat het gebied is aangewezen als bollenconcentratiegebied in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

De gemeente zag af van de aanvraag omdat het bollengebied dat aan de Egmonderstaatweg verloren gaat elders terugkomt ter compensatie. Ook stemde de provincie per brief in met met de aanleg van de nieuwe voetballocatie. Maar de Raad van State benadrukt daarentegen dat hierdoor niét de plicht vervalt voor de aanvraag van een ontheffing.

Ook eerder, in 2017, vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan dat vervolgens werd gerepareerd.

‘Domper voor de voetbalclubs’

De gemeente is teleurgesteld over de uitspraak, benadrukt wethouder Van den Beld. “Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke toekomstbestendige Egmondse voetbalclub. Voetbal is een belangrijk onderdeel van de Egmondse samenleving, een nieuw voetbalcomplex kan daar een positieve impuls aan geven. Helaas heeft de Raad van State daar nu een streep door gehaald.”

“Voor de voetbalclubs is de uitspraak ook teleurstellend; we hebben de afgelopen jaren goed en intensief met ze samengewerkt aan dit project, voor hen is dit echt een domper.”

Het College van B&W bestudeert de komende weken de uitspraak en bekijkt samen met de gemeenteraad hoe nu verder.

Uitspraak RvS 24 augustus 2022.

Beoogde voetbalfusielocatie (bron foto: Facbook Geen ballen maar bollen)