BERGEN NH – De raadsfracties van de gemeente Bergen kijken positief terug op 2023. De fractievoorzitters zijn unaniem blij met het raadsbreed samenwerken in de gemeenteraad. Ook noemen ze als positief punt de betere verstandhouding tussen de raadsfracties onderling en de raad en het college.

Dat willen ze in 2014 graag zo houden. Een wens voor het nieuwe jaar is bijvoorbeeld een nog betere participatie met inwoners en organisaties. Alle fractievoorzitters vinden woningbouw in de nabije toekomst zeer essentieel.